Tax Free zwrot podatku VAT dla podróżnych i turystów.

Szanowny Kliencie!

Jako turysta posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE) masz możliwość żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione przez Ciebie w naszym sklepie audioplaza.pl produkty wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar UE.Zobacz jak prosta jest procedura zwrotu podatku VAT:

1 fe7771727cacc0cce998a13bb21b20c08f299bf0c0fe9a8434a9c70723e3b5f5

ZAKUP TOWARU

Zrób zakupy na kwotę minimum 1000 zł w naszym sklepie audioplaza.pl i poproś naszego doradcę o wystawienie formularza Tax Free. Upewnij się, czy Twoje dane osobowe w nim zawarte są prawidłowo wpisane oraz czy paragon fiskalny został dołączony do formularza. Data wystawienia paragonu fiskalnego musi zgadzać się z datą na formularzu Tax Free. Zawsze możesz poprosić nas o zgłoszenie do elektronicznego serwisu internetowego w celu szybszej odprawy.

2 2d51e53584e65f64c448aa8fbd51a872076f9de2da6aae02da5ee212c92dcc84

ODPRAWA CELNA NA GRANICY

Kiedy opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary wraz z formularzem Tax Free, załączonym paragonem fiskalnym i paszportem w celu ostemplowania go przez polskiego, bądź innego celnika z UE. Potwierdzenie wywozu z UE musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów. Brak pieczęci celnika lub nieczytelny podpis powodują brak możliwość zwrotu podatku.

PAMIĘTAJ towary zgłaszane do odprawy muszą być w stanie nienaruszonym.

3 cc1a75e164e9c9bec247637593a66d58590bd9ccf9c050a3031907b2ccbf0a52

ZWROT PODATKU

Aby otrzymać zwrot podatku wystarczy dostarczyć do sklepu audioplaza.pl wystawiony wcześniej formularz Tax Free, który będzie ostemplowany i podpisany przez celnika podczas wywozu towaru na granicy UE. Podróżny może upoważnić pełnomocnika do odebrania w jego imieniu zwrotu podatku VAT. Pełnomocnik musi posiadać przy sobie upoważnienie, w którym będą znajdować się jego dane zgodne z formularzem Tax Free oraz dane osoby upoważnionej.

4 ddc375ea6818f0f86f6ca299d359380fda1faec2905c2c66039a710bcf182889

KONTAKT

W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie zwrotu podatku VAT (Tax Free) prosimy o kontakt:

mail: [email protected] (w temacie wpisz Tax Free)

tel.: +48 61 649 60 58

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00 lub w soboty 10:00 -14:00.